Dlaczego BUKOWSKI?

Firma Bukowski istnieje na rynku od roku 1999.r. Kilkanaście lat rzetelnej oraz solidnej pracy przyniosło nam liczne grono zadowolonych kontrahentów. Wyszkolona kadra techniczno-inżynierska, doświadczenie i rzetelność to nasze atuty, dzięki którym możemy skutecznie działać na rzecz naszych klientów..

KONTAKT
 • Adres: ul. Dworcowa 39
  65-019 Zielona Góra
 • Telefon: 68 329 93 19 | 507 148 889
 • Email: biuro@bukowski.net.pl
 • USŁUGI BHP
  SZKOLENIA
  NADZÓR BHP
  DOKUMENTACJA BHP
  AUTORYZOWANY SERWIS
 • USŁUGI BHP
  SZKOLENIA
  DOKUMENTACJA I NADZÓR
  WSPARCIE TECHNICZNE I SERWIS
  BUKOWSKI ZAPRASZA

NBPROJEKT-OFERTA-BHP

Szkolenia

 1. BHP wstępne i okresowe :
  - dla osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami
  - dla pracowników administaracyjno-biurowych
  - dla pracowników inżynieryjno-technicznych
  - dla pracowników robotniczych
 2. Szkolenia na urządzenia specjalistyczne (Wciągarki i wciągniki ,Suwnice, Żurawie, Układnice, Dźwigniki, Wyciągi towarowe, Podesty ruchome, Wyciągi statków, Urządzenia dla osób niepełnosprawnych, Schody i chodniki ruchome, Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia)
 3. Szkolenia z Pierwszej Pomocy

DOKUMENTACJA

- Instrukcje BHP
- Ocena Ryzyka zawodowego
- Dokumentacja powypadkowa
- Plany ewakuacji
- Dokumentacja przeglądów
- Obowiązujące karty, rejestry
- Przegląd warunków pracy i poprawności dokumentacji pod względem BHP i ochrony PPOŻ oraz zgodności z obowiązującymi przepisami


Nadzór

- Nadzór na szkoleniami BHP,
- Okresowe przeglądy stanu BHP
- Dopilnowanie wymogów prawa budowlanego
- Kontrola warunków pracy oraz przestrzeganie zasad BHP
- Okresowe analizy stanu BHP
- Udział w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy
- Udział w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
- Informowanie o zmianie przepisów związanych z prowadzoną działalnością
- Udział w opracowaniu zakładowych zarządzeń dot. BHP
- Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP
- Informowanie o przeglądach technicznych obiektu
- Zgłaszanie wymagań dot. BHP w procesach produkcyjnych,
- Informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych i propozycje zmierzające do ich usuwania
- Organizacja pomiarów na stanowisku pracy
- Ocena ergonomii stanowiska pracy
- Pełna obsługa postępowań wypadkowych
- Współdziałanie z lekarzem sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikami,
- Doradztwo dot. warunków uciążliwych w pracy
- Pomoc w doborze i zakupie ochron osobistych i sprzętu
- Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi
- Współpraca z Państwową Inspekcja Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, realizacja nakazów oraz przygotowanie odpowiedzi dla tych instytucji,
- Prowadzenie wymaganych rejestrów - Współudział w reprezentowaniu firmy podczas kontroli organów prowadzących nadzór
- Uczestniczenie w pracach komisji BHP
- Konsultacje z pracownikami w zakresie BHP
- Popularyzacja problematyki BHP i ergonomii

SERWIS

Jesteśmy przedstawicielem handlowym i autoryzowanym serwisem Wytwórni sprzętu pożarniczego Ogniochron S.A., Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych S.A. i prywatnego przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego GRAS.
Nasz serwis obejmuje:
- przegląd, konserwację i naprawę,
- pomiary ciśnienia i wydajności sieci hydrantowych wewnętrznych i zewnętrznych,
- próby ciśnieniowe węży hydrantowych,
modernizację i wymianę sieci hydrantowej,
projektowanie sieci hydrantowej.

NAJNOWSZE PROJEKTY

Jesteś zdecydowany?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.