Znaki bezpieczeństwa

NR ZNAK OPIS NR ZNAK OPIS
101 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w lewo) 201 Hydrant wewnętrzny
102 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w prawo) 202 Gaśnica
103 Kierunek drogi ewakuacyjnej 203 Zestaw sprzętu pożarniczego
104 Wyjście ewakuacyjne 204 Uruchamianie ręcznie
105 Kierunek do wyjścia drogi ewakucyjnej schodami w dół (na lewo) 205 Telefon do użycia w stanie zagrożenia
106 Kierunek do wyjścia drogi ewakucyjnej schodami w dół (na prawo) 206 Alarmowy sygnalizator akustyczny
107 Kierunek do wyjścia drogi ewakucyjnej schodami w górę (na lewo) 207 Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego
108 Kierunek do wyjścia drogi ewakucyjnej schodami w górę (na prawo) 208 Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego
109 Drzwi ewakuacyjne (lewe) 209 Palenie tytoniu zabronione
110 Drzwi ewakuacyjne (prawe) 210 Zakaz używania otwartego ognia i tytoniu
111 Ciągnąć, aby otworzyć 211 Nie zastawiać
112 Pchać, aby otworzyć
113 Pchać, aby otworzyć 212 Zakaz gaszenia wodą
114 Kierunek drogi ewakuacyjnej (znak stosowany tylko z innymi) 219 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
115 Stłuc, aby uzyskać dostęp 857 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
116 Przesunąć w celu otwarcia Instrukcja postępowania w razie powstania pożaru
Poprzednie wymagania dla znaków ochrony przeciwpożarowej są zawarte w normie PN-92/N-01256/01, która została wycofana przez Komitet Techniczny PKN pod koniec 2013 roku, przy jednoczesnym utrzymaniu przez administracje państwową ważności dopuszczeń do użytkowania dla znaków przeciwpożarowych według tej normy. Obecnie obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące znaków ochrony przeciwpożarowej zawarto w normie PN-EN ISO 7010:2012.

NR ZNAK OPIS
201 Hydrant wewnętrzny
202 Gaśnica
203 Zestaw sprzętu ochrony przeciwpożarowej
205 Telefon alarmowania pożarowego
206 Alarm pożarowy

Bukowski
ul. Dworcowa 39
65-019 Zielona Góra

68 329 93 19
507 148 889
68 320 5473
biuro@bukowski.net.pl
bukowski@bukowski.net.pl

Wiadomość została wysłana! Wkrótce się skontaktujemy.

Copyright © 2015 by Bukowski. All rights reserved.

Projekt i realizacja: Internet-media.pl