SZKOLENIA

Szkolenie BHP

Prowadzimy wszelkie szkolenia BHP wstępne i okresowe dla:

 • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami;
 • pracowników administracyjno-biurowych;
 • pracowników na stanowiskach robotniczych;
 • pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych;
 • stażystów, praktykantów, studentów;

Szkolenie zakończone jest EGZAMINEM oraz wydaniem ZAŚWIADCZENIA o ukończeniu szkolenia BHP

 • Szkolenia możemy przeprowadzić w siedzibie Państwa Firmy lub w naszej siedzibie w wybranych przez Państwa terminach.
 • Tematyka szkoleń dla konkretnej grupy zawodowej wynika z ramowych programów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94, z późn. zm.)
 • Jeśli nie są Państwo pewni jakie szkolenie jest potrzebne i czy posiadane szkolenia są jeszcze ważne to my doradzimy Państwu.

Szkolenie PPOŻ

Oferujemy Państwu szkolenia przeciwpożarowe:

 • szkolenia PPOŻ dla pracodawców,
 • szkolenia PPOŻ dla osób kierujących,
 • szkolenia PPOŻ dla pracowników,

Podczas szkolenia ppoż Państwa pracownicy zdobędą wiedzę jak i praktyczne umiejętności. Program szkolenia obejmuje m.in.:

 • zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami techniczno-budowlanymi dla obiektów;
 • zapoznanie z wytycznymi zakładowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
 • omówienie sposobów ochrony przed możliwością wystąpienia pożaru;
 • zagadnienie ewakuacji (także możliwość przeprowadzenia próbnej ewakuacji);
 • naukę posługiwania się specjalistycznym sprzętem p-poż;

Sprzęt Wykorzystany Do Szkolenia:

 • namiot imitujący zadymione pomieszczenie;
 • gaśnice proszkowe;
 • gaśnice śniegowe;
 • koc gaśniczy;
 • hydranty;
 • gaśnice szkoleniowe dla uczestników;

Szkolenie Pierwsza Pomoc

Cel szkolenia:

 • Prawidłowe rozpoznanie i sprawne reagowanie w stanach zagrożenia życia;
 • Opanowanie uczucia strachu i niepewności przy udzielaniu pomocy;
 • Postępowanie zgodnie z normami obowiązującymi w Europie (wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji);
Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje CERTYFIKAT oraz broszurę o pierwszej pomocy. Szkolenie prowadzone jest z użyciem fantomu, sprzętu medycznego, środków opatrunkowych, materiałów poglądowych i multimedialnych.

Szkolenie obejmuje:

 • Moralne i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy;
 • Podstawowe postępowanie w urazach:
  • Krwotoki
  • Opatrywanie ran
  • Postępowanie przy wbitym ciele obcym
  • Złamania
  • Urazy mechaniczne
  • Oparzenia
  • Omdlenia
  • Zakrztuszenie
  • Porażenie prądem
  • Zatrucia substancjami żrącymi
  • Postępowaniem przy zawale serca
  • Epilepsja
 • Postępowanie w trakcie wypadku komunikacyjnego
 • Podstawowe postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia – reanimacja
 • Ćwiczenie na fantomie reanimacji osoby dorosłej i dziecka
 • Ćwiczenia w przewracaniu poszkodowanego z brzucha na plecy
 • Ćwiczenia w zastosowaniu pozycji bocznej

Bukowski
ul. Dworcowa 39
65-019 Zielona Góra

68 329 93 19
507 148 889
68 320 5473
biuro@bukowski.net.pl
bukowski@bukowski.net.pl

Wiadomość została wysłana! Wkrótce się skontaktujemy.

Copyright © 2015 by Bukowski. All rights reserved.

Projekt i realizacja: Internet-media.pl